Nét đặc trưng của Thông minh Trailer ga

 •  upload thông minh về vị trí, tình trạng

 • Live tải lên kết nối vào các đoạn, máy kéo và container

 • tình trạng sống của sạc và xả

 • Sự kiện Thông báo: khớp nối, tách cặp, đóng gói, giải nén

 • giám sát trực tiếp của áp suất lốp và nhiệt độ

 • Nhiều Báo động: chạy quá tốc độ, áp suất lốp bất thường và nhiệt độ, điện

Thiết kế độc đáo cho điện cung cấp

 • “Ba thành One” chế độ Power

  Powered by Solar, Trailer và Pin

 • sạc nhanh

  5 minutes'charging cho 2 hours'working

 • chế độ làm việc thông minh

  15 ngày stand-by cho pin chính nó

Thiết bị đầu cuối thông minh Trailer JT703 đang rộng rãi áp dụng cho

Trailer sản xuất, các công ty hậu cần, công ty Trailer thuê


WhatsApp Online Chat!