Có nguồn gốc, Make It Easy On container Và Asset Management Mobile

Tận dụng các quan điểm quốc tế và đáp ứng yêu cầu quản lý tài sản di động, container Tracker
loạt mất Jointech 2 năm thời gian phát triển, hàng loạt các sản phẩm này được kết hợp với các tính năng của vi
điện tử kiểm soát, RFID, GPRS, GPS, vv

Những gì bạn muốn, chúng tôi có

container Trackercó thể đáp ứng các yêu cầu khác nhau về giám sát an ninh container, quản lý cử, quá trình vận chuyển, và
cài đặt dễ dàng, vv

 

Tích hợp với cảm biến cửa, dễ dàng cho việc lắp đặt

Kép thiết kế thẻ SIM, chuyển đổi tín hiệu tự động

kiểm soát khóa điện tử, giấy uỷ quyền từ xa

RFID, APP phép vào việc kiểm soát

Bất hợp pháp mở cửa báo động, báo động tháo

Muti chiều theo dõi nhiệt độ

container Trackerđa bị sử dụng rộng rãi trong các thùng chứa

  Container Tracker được sử dụng rộng rãi cho các container, xe kéo, xe tải chở hàng, tài sản di động, và quản lý vận chuyển hàng hóa số lượng lớn và giải pháp giám sát từ xa.


WhatsApp Online Chat!