thiết bị theo dõi thời gian thực để quản lý đội xe của bạn

theo dõi chiếc xe của chúng tôi được tích hợp đầy đủ với phần mềm Jointech. Bạn có thể theo dõi xe của bạn trong một thời gian thực trong vùng phủ sóng GSM / GPRS và nếu xe của bạn đi bảo hiểm / GPRS out-of-GSM, thiết bị lưu dữ liệu của xe trong bộ nhớ trong của nó và dữ liệu lịch sử cập nhật xe, khi bảo hiểm tiếp theo được phát hiện. Vì vậy, bạn có thể theo dõi xe của bạn dựa trên thông tin đầy đủ các loại xe. Đáng tin cậy và linh hoạt theo dõi chiếc xe có thể giúp bạn quản lý tiết kiệm thời gian hạm đội của bạn và hiệu quả cao.


post time: Jul-31-2018

WhatsApp Online Chat!