đội Phong cách

2017 E-lướt thông minh Hệ sinh thái EXPO

2017 E-lướt thông minh Hệ sinh thái EXPO

2017 E-lướt thông minh Hệ sinh thái EXPO

Expo Seguridad Mexico

2017 E-lướt thông minh Hệ sinh thái EXPO

Jointech Blooming trên JNB, Nam Phi

2017 E-lướt thông minh Hệ sinh thái EXPO

Đối tác chiến lược với China Telecom

2017 E-lướt thông minh Hệ sinh thái EXPO

Booth trong CeBIT

2017 E-lướt thông minh Hệ sinh thái EXPO

Hội nghị thượng đỉnh Giám sát nhiên liệu

2017 E-lướt thông minh Hệ sinh thái EXPO

Jordan GAC Visited Jointech

2017 E-lướt thông minh Hệ sinh thái EXPO

Khách hàng Mỹ Visited Jointech

2017 E-lướt thông minh Hệ sinh thái EXPO

Booth trong CILF

2017 E-lướt thông minh Hệ sinh thái EXPO

HK Fair

2017 E-lướt thông minh Hệ sinh thái EXPO

Sản phẩm mới Demo

2017 E-lướt thông minh Hệ sinh thái EXPO

Thế giới IOT Exposé 2017 (Wuxi)WhatsApp Online Chat!