รูปแบบทีม

2017 E-ท่องสมาร์ทระบบนิเวศ EXPO

2017 E-ท่องสมาร์ทระบบนิเวศ EXPO

2017 E-ท่องสมาร์ทระบบนิเวศ EXPO

Expo Seguridad เม็กซิโก

2017 E-ท่องสมาร์ทระบบนิเวศ EXPO

Jointech บลูมมิ่งบน JNB, แอฟริกาใต้

2017 E-ท่องสมาร์ทระบบนิเวศ EXPO

ร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับไชน่าเทเลคอม

2017 E-ท่องสมาร์ทระบบนิเวศ EXPO

บูธใน CEBIT

2017 E-ท่องสมาร์ทระบบนิเวศ EXPO

การประชุมสุดยอดการตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิง

2017 E-ท่องสมาร์ทระบบนิเวศ EXPO

จอร์แดน GAC เข้าชม Jointech

2017 E-ท่องสมาร์ทระบบนิเวศ EXPO

ไคลเอนต์ของสหรัฐมีผู้เข้าชม Jointech

2017 E-ท่องสมาร์ทระบบนิเวศ EXPO

บูธใน CILF

2017 E-ท่องสมาร์ทระบบนิเวศ EXPO

HK ยุติธรรม

2017 E-ท่องสมาร์ทระบบนิเวศ EXPO

สินค้าใหม่สินค้าสาธิต

2017 E-ท่องสมาร์ทระบบนิเวศ EXPO

โลก IOT โป 2017 (Wuxi)WhatsApp แชทออนไลน์!