స్టయిల్

2017 E-సర్ఫింగ్ స్మార్ట్ ఎకోసిస్టమ్ ఎక్స్పో

2017 E-సర్ఫింగ్ స్మార్ట్ ఎకోసిస్టమ్ ఎక్స్పో

2017 E-సర్ఫింగ్ స్మార్ట్ ఎకోసిస్టమ్ ఎక్స్పో

ఎక్స్పో Seguridad మెక్సికో

2017 E-సర్ఫింగ్ స్మార్ట్ ఎకోసిస్టమ్ ఎక్స్పో

Jointech వికసించే JNB దక్షిణాఫ్రికాపై

2017 E-సర్ఫింగ్ స్మార్ట్ ఎకోసిస్టమ్ ఎక్స్పో

చైనా టెలికాం తో వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం

2017 E-సర్ఫింగ్ స్మార్ట్ ఎకోసిస్టమ్ ఎక్స్పో

CeBIT లో బూత్

2017 E-సర్ఫింగ్ స్మార్ట్ ఎకోసిస్టమ్ ఎక్స్పో

ఇంధన పర్యవేక్షణ సమ్మిట్

2017 E-సర్ఫింగ్ స్మార్ట్ ఎకోసిస్టమ్ ఎక్స్పో

జోర్డాన్ GAC Jointech సందర్శించిన

2017 E-సర్ఫింగ్ స్మార్ట్ ఎకోసిస్టమ్ ఎక్స్పో

సంయుక్త క్లయింట్ సందర్శించిన Jointech

2017 E-సర్ఫింగ్ స్మార్ట్ ఎకోసిస్టమ్ ఎక్స్పో

బూత్ లో CILF

2017 E-సర్ఫింగ్ స్మార్ట్ ఎకోసిస్టమ్ ఎక్స్పో

HK ఫెయిర్

2017 E-సర్ఫింగ్ స్మార్ట్ ఎకోసిస్టమ్ ఎక్స్పో

కొత్త ఉత్పత్తులు డెమో

2017 E-సర్ఫింగ్ స్మార్ట్ ఎకోసిస్టమ్ ఎక్స్పో

ప్రపంచ IOT ఎక్స్పోస్ 2017 (ఉక్షి)WhatsApp ఆన్లైన్ చాట్!