bränsle Övervakning

Med fokus på bränsleförbrukningen Delikatess Management för 10 år,
den första partnern för bränsleförbrukning övervakning på distans

Bränsleförbrukning fjärrövervakningssystem och ledningen: bara från registreringsanordningen (sensor), transmissionsutrustning, systemplattform med fjärrbränsle övervakningssystem fyra oberoende systemet immateriella rättigheter: de bränsleförbrukning datainsamlingssystem / Data Transmission Systems / Data Analysis System / DEMO .

YS-11

Bränsleförbrukning datainsamlingssystem

insamling nivådatatank bränsle single

insamling nivådatatank bränsle multipel

insamling nivådata oregelbunden tankbränsle

tankbränslenivådata bränslelagrings

tankbränslenivådata bränslelagrings

Överföra bränsleuppgifter till centrum via GPRS

Sända data bränsle till centrum genom marina satellit i område utan GSM-signal

Sända data bränsle till centrum genom WIFI i WiFi område

Data Statistik Analysis management system

Enda uppsättning datainsamlingssystem kan stadigt bearbeta 5000 utrustning och TILLKOMMA och lagra data data samtidigt,
det kan också distribuera i linje med det dataformat som efterfrågan kunder.

DEMO Demo System

Demo system för övervakning av bränslesimuleringssystem:
Genom att simulera fordon som kör i olika väglag, analysera och hantera data som orsakas av tankning och bränsle stöld incident kan kunden behärska principen och användningen av hela systemet även i kontor för utbildning, demonstration och befordran.WhatsApp Online Chat!