टोली शैली

2017 ई-सर्फिंग स्मार्ट पारिस्थितिकी तंत्र प्रदर्शनी

2017 ई-सर्फिंग स्मार्ट पारिस्थितिकी तंत्र प्रदर्शनी

2017 ई-सर्फिंग स्मार्ट पारिस्थितिकी तंत्र प्रदर्शनी

एक्सपो सुरक्षा मेक्सिको

2017 ई-सर्फिंग स्मार्ट पारिस्थितिकी तंत्र प्रदर्शनी

JNB, दक्षिण अफ्रिका मा Jointech blooming

2017 ई-सर्फिंग स्मार्ट पारिस्थितिकी तंत्र प्रदर्शनी

संग चीन टेलिकम रणनीतिक साझेदारी

2017 ई-सर्फिंग स्मार्ट पारिस्थितिकी तंत्र प्रदर्शनी

CEBIT मा बुथ

2017 ई-सर्फिंग स्मार्ट पारिस्थितिकी तंत्र प्रदर्शनी

इन्धन निगरानी शिखर सम्मेलन

2017 ई-सर्फिंग स्मार्ट पारिस्थितिकी तंत्र प्रदर्शनी

जोर्डन GAC Jointech देखिएको

2017 ई-सर्फिंग स्मार्ट पारिस्थितिकी तंत्र प्रदर्शनी

अमेरिकी ग्राहक Jointech देखिएको

2017 ई-सर्फिंग स्मार्ट पारिस्थितिकी तंत्र प्रदर्शनी

CILF मा बुथ

2017 ई-सर्फिंग स्मार्ट पारिस्थितिकी तंत्र प्रदर्शनी

एच उचित

2017 ई-सर्फिंग स्मार्ट पारिस्थितिकी तंत्र प्रदर्शनी

नयाँ उत्पादन डेमो

2017 ई-सर्फिंग स्मार्ट पारिस्थितिकी तंत्र प्रदर्शनी

विश्व IoT मेला 2017 (वूशी)WhatsApp अनलाइन च्याट!