багийн Style

2017 И-аялж Smart Экосистемийн EXPO

2017 И-аялж Smart Экосистемийн EXPO

2017 И-аялж Smart Экосистемийн EXPO

Экспо Seguridad Мексик

2017 И-аялж Smart Экосистемийн EXPO

JNB, Өмнөд Африк дээр Jointech цэцэглэж байгаа

2017 И-аялж Smart Экосистемийн EXPO

China Telecom нь Стратегийн түншлэл

2017 И-аялж Smart Экосистемийн EXPO

CEBIT онд Бут

2017 И-аялж Smart Экосистемийн EXPO

Шатахууны Хяналт-шинжилгээ дээд хэмжээний уулзалт

2017 И-аялж Smart Экосистемийн EXPO

Жордан Тиймээс уг Jointech зочилсон

2017 И-аялж Smart Экосистемийн EXPO

АНУ-ын Клиент Jointech зочилсон

2017 И-аялж Smart Экосистемийн EXPO

CILF онд Бут

2017 И-аялж Smart Экосистемийн EXPO

HK Шударга

2017 И-аялж Smart Экосистемийн EXPO

Шинэ бүтээгдэхүүн Демо

2017 И-аялж Smart Экосистемийн EXPO

Дэлхийн Зүйлс экспо 2017 (Wuxi)WhatsApp Онлайн чат!