به اشتراک گذاشتن تجربه

20180809095642
Jointech پلت فرم ابر، ایجاد درخشان در دارایی های تلفن همراه و مدیریت ناوگان با شما

بستر های نرم افزاری بیشتر گسترش و بیشتر خدمات

سفارشی سازی راه حل

راه حل وجود serivces توسعه سفارشی سازی دوم

درخواست جدید، سخت افزار هوشمند و پلت فرم خدمات کلی سفارشی

کاربرد پورت API

منحصرا API صنعتی سفارشی سازی: نرم افزار پایان PC،

نرم افزار وب، نرم افزار برنامه، نرم افزار ویچت

 

خدمات داده

منحصرا API صنعتی سفارشی سازی: نرم افزار پایان PC،

نرم افزار وب، نرم افزار برنامه، نرم افزار ویچت

 

 واتساپ چت آنلاین!