سبک تیم

2017 E-گشت و گذار هوشمند اکوسیستم EXPO

2017 E-گشت و گذار هوشمند اکوسیستم EXPO

2017 E-گشت و گذار هوشمند اکوسیستم EXPO

نمایشگاه ها Seguridad مکزیک

2017 E-گشت و گذار هوشمند اکوسیستم EXPO

Jointech گل در JNB، آفریقای جنوبی

2017 E-گشت و گذار هوشمند اکوسیستم EXPO

همکاری استراتژیک با چین مخابرات

2017 E-گشت و گذار هوشمند اکوسیستم EXPO

غرفه در CeBIT

2017 E-گشت و گذار هوشمند اکوسیستم EXPO

اجلاس مانیتورینگ سوخت

2017 E-گشت و گذار هوشمند اکوسیستم EXPO

اردن GAC بازدید Jointech

2017 E-گشت و گذار هوشمند اکوسیستم EXPO

آمریکا مشتری بازدید Jointech

2017 E-گشت و گذار هوشمند اکوسیستم EXPO

غرفه در CILF

2017 E-گشت و گذار هوشمند اکوسیستم EXPO

HK نمایشگاه

2017 E-گشت و گذار هوشمند اکوسیستم EXPO

محصولات جدید نسخه ی نمایشی

2017 E-گشت و گذار هوشمند اکوسیستم EXPO

جهانی اینترنت اشیا نمایشگاهها 2017 (وکسی)واتساپ چت آنلاین!