Ανταλλαγή εμπειριών

20180809095642
Jointech Cloud Platform, να δημιουργήσει λαμπρό για κινητά περιουσιακά στοιχεία και Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων με σας

Περισσότερα Open Platform και περισσότερες υπηρεσίες

Λύση προσαρμογής

Υπήρχε διάλυμα Serivces ανάπτυξη δεύτερη προσαρμογή

Νέο αίτημα, έξυπνο υλικό και πλατφόρμα συνολική προσαρμοσμένη υπηρεσία

Port API εφαρμογή

Αποκλειστικά βιομηχανική API προσαρμογής: end PC λογισμικού,

Web λογισμικό, εφαρμογή app, WeChat εφαρμογή

 

Υπηρεσία δεδομένων

Αποκλειστικά βιομηχανική API προσαρμογής: end PC λογισμικού,

Web λογισμικό, εφαρμογή app, WeChat εφαρμογή

 

 WhatsApp Online Chat!